АСУ «ВНЗ»

Автоматизована система керування ЗВО всіх рівнів акредитації

МОН розпочинає громадське обговорення положення про академічну мобільність

zdacha_zno_monМіністерство освіти і науки повідомило про початок громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність».

У відповідності із проектом документа встановлюється єдиний порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу  вищих навчальних закладів України на території України та поза її межами.

Документом визначено, що академічна мобільність це право учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність тощо в іншому вищому навчальному закладі на території України чи поза її межами.

Основними видами академічної мобільності, згідно із документом, вважатимуться внутрішня академічна мобільність (у ВНЗ України), міжнародна академічна мобільність (у ВНЗ поза межами України), групова академічна мобільність (група учасників освітнього процесу у ВНЗ-партнерах), індивідуальна академічна мобільність (індивідуальний порядок учасників освітнього процесу у ВНЗ-партнерах) та ініціативна академічна мобільність (реалізація індивідуальних освітніх, академічних та дослідницьких програм, в рамках вітчизняних і зарубіжних державних програм та проектів тощо).

Можливістю взяти участь у програмах академічної мобільності зможуть скористатися студенти освітніх рівнів молодшого бакалавра та бакалавра (починаючи з другого курсу), спеціаліста, магістра, особи, які здобувають наукові ступені доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники.

Академічна мобільність для студентів вищих навчальних закладів передбачає наступні форми: навчання за програмами студентського обміну у вищому навчальному закладі-партнері, навчання за спільними освітніми програмами, мовні і наукові стажування, навчальна (дослідницька, виробнича) практика, участь у літніх школах, участь у конференціях, семінарах тощо.

Формами академічної мобільності для осіб, які здобувають наукові ступені доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників є: участь у семінарах, наукових школах і конференціях та інше; участь у спільних проектах; участь в освітній діяльності приймаючої сторони; вивчення досвіду приймаючої сторони; встановлення партнерських відносин тощо.

Фінансування учасників освітнього процесу, які впроваджують проекти у сфері  академічної мобільність у вищих навчальних закладах-партнерах, здійснюватиметься за рахунок коштів міжнародних фондів, установ, організацій, фізичних або юридичних осіб відповідно до домовленостей між учасниками академічної мобільності.

Проект положення також передбачає інші особливості участі в програмах академічної мобільності в Україні та поза її межами.

Вам також має сподобатись...