АСУ «ВНЗ»

Автоматизована система керування ВНЗ всіх рівнів акредитації

МОН наголошує на неефективності кредитно-модульної системи

scasuvania_k_m_sistemiОбґрунтування необхідності скасування обов’язковості кредитно-модульної системи Міністерство зазначило у документі «Щодо скасування обов’язковості кредитно-модульної системи».

Як зазначає Міносвіти, протягом останніх років у нормативно-правовому забезпеченні організації навчального процесу діяли одразу три нормативні документи, які безпосередньо стосувалися питань, пов’язаних із організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Перелік документів, що впливали на організації навчального процесу:

– «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», впроваджене в дію наказом МОН № 161 від 02.06.1993 р.;

– «Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців», впроваджене в дію наказом МОН № 48 від 23.01.2004 р.;

– «Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових елементів», впроваджене в дію наказом МОН № 943 від 16.10.2009 р.

При реалізації даних документів існує ціла низка ключових елементів, які є обов’язковими для виконання, але при цьому не повністю узгоджені між собою, в наслідку чого були викликані колізії при їх практичному запровадженні.

«Необґрунтовано завищені вимоги щодо документального оформлення супроводу навчального процесу, наприклад, щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента, необхідності оформлення результатів атестації одночасно за трьома шкалами тощо викликали незадоволення науково-педагогічних працівників», – наголошується у повідомленні.

Міністерство повідомляє, що необґрунтованою є практика навчальних закладів виставляти підсумкові оцінки лише на основі арифметичної суми результатів поточного контролю, без проведення екзаменаційного контролю під час запланованої сесії.

«Це не лише приводить до зниження якості підготовки фахівців, але й прямо суперечить рекомендаціям основних документів Європейського простору вищої освіти», – зазначають у Міносвіти.

Задля більш якісного визначення рівня знань студентів МОН рекомендує розподіляти певну кількість балів, з яких формуватиметься підсумкова оцінка, між поточним контролем та екзаменом. В свою чергу, це співвідношення може формуватися на розсуд викладача.

«Враховуючи вищезазначене, Міністерством освіти і науки України скасовано наказ МОН № 774 від 30.12.2005 р., який зобов’язував усі університети впровадити кредитно-модульну систему організації навчального процесу з окремих напрямів (спеціальностей) та інші документи, які ним визначені», – наголошують у Міністерстві освіти і науки.

Також, у Міністерстві наголошують на необхідності використання вищими навчальними закладами у повному обсязі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та її ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічна довідка, Додаток до диплома) та інструментів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року, як це передбачено наказом МОН № 943 від 16.10.2009 р.

Зазначимо, що відповідно до чинного Закону України «Про вищу освіту» всі ключові аспекти організації навчального процесу входять до компетенції університетів, а також є складовою їх академічної автономії.

За інформацією уповноваженого органу з питань освіти, кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих навчальних закладах скасована.

За матеріалом: МОН України

Вам також має сподобатись...