АСУ «ВНЗ»

Автоматизована система керування ВНЗ всіх рівнів акредитації

Важливість дотримання Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників, – МОН

МОН закликало заклади вищої освіти, наукові установи, НАН та галузеві академії враховувати в своїй роботі принципи і вимоги Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників. Відповідний лист за підписом Міністра освіти і науки Лілії Гриневич було розміщено на сайті МОН.

Рекомендації Єврокомісії щодо Хартії та Кодексу були прийняті 2005 року для того, щоб розвивати привабливий, сталий і відкритий ринок праці для науковців, залучати та зберігати в науковій сфері висококваліфікованих вчених.

«Ми вдячні Раді молодих вчених при МОН, яка популяризує Хартію і Кодекс та вже багато років лобіює імплементацію їх положень в українській науковій спільноті. Зараз, в контексті інтеграції української науки в європейський дослідницький простір, дуже важливо привертати увагу українських вишів й наукових установ до цього питання. Ми сподіваємося й на подальшу активну допомогу РМУ з поширення в Україні європейських принципів організації науки та вищої освіти», – наголосив генеральний директор директорату науки МОН Дмитро Чеберкус.

Серед найважливіших принципів і вимог Хартії та Кодексу є:

– належне ставлення вчених до провадження наукової діяльності, зокрема, професійна відповідальність, постійний професійний розвиток, засади безпеки у наукових дослідженнях, поширення та використання наукових результатів, нагляд та відповідальність в управлінні, участь у соціальному житті суспільства, належні стосунки з науковими керівниками, етичні принципи та свобода наукових досліджень;

– створення умов праці, які забезпечували б поєднання професійного та сімейного життя;

– професійний підхід до наукових досліджень;

– визнання професії;

– створення сприятливих умов для провадження наукової діяльності;

– підтримка мобільності науковців;

– доступ до фахової підготовки та можливості постійного професійного розвитку;

– справедливі та привабливі умови винагороди;

– дотримання засад відбору, прозорості, оцінки досягнень, недискримінації та гендерного балансу.

Вам також має сподобатись...