АСУ «ВНЗ»

Автоматизована система керування ЗВО всіх рівнів акредитації

АС «Приймальна комісія»

АС «Приймальна комісія» автоматизує роботу приймальної комісії та забезпечує зберігання особистих справ абітурієнтів та інформації про результати надходження для використання в підрозділах установи. Система забезпечує оптимізацію трудовитрат її співробітників, при цьому гарантує актуальність та достовірність інформації для прийняття управлінських рішень.

Керівництво закладів забезпечується оперативною інформацією про результати роботи приймальної комісії, а абітурієнти та батьки дізнаються про хід прийому документів та процесу зарахування.

Основні можливості

  • ведення електронних карток абітурієнтів (з урахуванням пільг і особливих категорій абітурієнтів);
  • обробка інформації про поточний стан прийому документів від абітурієнтів (з урахуванням подачі заяв на різні спеціальності та факультети);
  • облік результатів вступних іспитів (включаючи результати зовнішнього тестування);
  • формування конкурсних списків абітурієнтів відповідно до набраних балів;
  • надання рекомендацій до зарахування як індивідуально, так і по групах, з назвою навчальних груп та номерів наказів про зарахування;
  • створення стандартних, аналітичних та статистичних звітів у вигляді списків, таблиць і діаграм;
  • синхронізація з Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

Анкета абітурієнта

В програмі створюється та заповнюється анкета абітурієнта з цифровою фотографією, де зберігаються основні особові дані та результати складання іспитів. Анкетна частина програми «Приймальна комісія» має розвинуту функцію пошуку, яка дозволяє знайти абітурієнта по неповним даним (наприклад, по першим літерам прізвища).

АС «Приймальна комісія» миттєво надає підсумкову інформацію по рейтингу абітурієнтів, виконує пошук двійників.

Звернення до бази даних документів про середню освіту інформаційно-виробничої системи «ОСВІТА» надає можливість оператору автоматично заповнити близько 60% особової інформації про абітурієнта. Це зменшує час набору даних майже вдвічі. Оператору необхідно ввести лише серію та номер атестату про середню освіту абітурієнта.

Робота з документацією

Працюючи з відомостями, оператор має змогу реєструвати бали з сертифікатів УЦОЯО,оцінки з атестату чи диплому, сортувати абітурієнтів за набраним балом, груповим способом проставляти рекомендацію до зарахування, назву навчальної групи та номер наказу про зарахування.

Автоматизована система формує велику кількість документів у вигляді списків та таблиць, серед яких такі стандартизовані звіти, як журнал реєстрації абітурієнтів, хід подачі заяв, характеристика контингенту, протоколи допуску до випробувань та рекомендованих до зарахування, накази про зарахування, а також аналітичні, статистичні звіти та усі Міністерські форми звітів.

Відбір студентів

Для швидкого відбору студентів, в програмі «Приймальна комісія» вбудована функція сортування студентів за різними показниками, а саме: піорітетністтю спеціальності, середнім балом і т.д. Також, програма виявляє абітурієнтів, що поступили одразу на декілька факультетів, а також тих, у кого є невідповідності зарахування з набраним балом.

Отримана інформація може відображатися як у табличному вигляді, так і у вигляді діаграм.

Замовлення студентських квитків

АС «Приймальна комісія» передбачає експорт даних до інформаційної системи ЄДЕБО, дані зарахованих студентів переносяться в програму для замовлення студентських квитків.

Таким чином, студентські квитки можуть бути замовлені, виготовлені та видані студентам ще до початку занять. Це простий приклад доцільності взаємодії програми з ІВС «ОСВІТА».