АСУ «ВНЗ»

Автоматизована система керування ВНЗ всіх рівнів акредитації

Тренінги

Початок роботи з АС «Деканат». Швидкий старт

План тренінгу:

 • — Адміністрування. Налаштування параметрів системи
 • — Наповнення довідників системи інформацією відповідно до задіяних модулів
 • — Модуль «Студенти». Формування бази даних студентів
 • — Модуль «Навчальні плани». Робота з НП/РНП
 • — Модуль “Відділ кадрів”. Створення анкет співробітників
 • — Модуль “Журнал екзаменаційних відомостей”. Генерування екзаменаційних відомостей на основі дисциплін РНП
 • — Успішність студентів. Внесення результатів випробувань (оцінок) до бази даних
 • — Модуль «Розклад». Формування розкладу. Веб-розклад
 • — Формування звітів

Час навчання: 4 години

Вартість: 1400 грн/чол

Адміністрування АСУ ВНЗ

План тренінгу:

 • — Встановлення/видалення/оновлення АСУ «ВНЗ»
 • — Робота з смарт-карткою та карт-рідером
 • — Налаштування параметрів системи
 • — Створення та видалення користувачів системи. Розподілення прав доступу
 • — Створення резервної копії бази даних. Відновлення бази даних з резервної копії
 • — Імпорт/експорт з зовнішніми системами
 • — Ведення системних журналів
 • — Заповнення довідників системи
 • — Робота з деревами фільтрів, таблицями, графічними елементами. Пошук
 • — Рух контингенту студентів. Майстер переведення на наступний навчальний рік
 • — Формування звітів

Час навчання: 4 години

Вартість: 1400 грн/чол

АС «Деканат». Студенти. Рух контингенту . Успішність

План тренінгу:

 • — Заповнення довідників, необхідних для роботи в пов’язаних модулях
 • — Модуль «Студенти». Формування бази даних студентів (в т.ч. імпорт з ЄДЕБО)
 • — Заповнення анкет студентів інформацією
 • — Рух контингенту, історія навчання
 • — Модуль «Накази студентів». Формування наказів
 • — Індивідуальний навчальний план
 • — Успішність студентів
 • — Формування екзаменаційних відомостей, індивідуальний відомостей, відомостей на перездачу
 • — Внесення результатів випробувань (оцінок) до бази даних
 • — Аналітика – модулі «Сесії» та «Результати сесії». Здійснення моніторингу, перегляд повної картини успішності студентів, середнього балу за сесію кожного з студентів
 • — Журнал щоденної успішності
 • — Формування звітів

Час навчання: 4 години

Вартість: 1400 грн/чол

АС «Деканат». Відділ кадрів

План тренінгу:

 • — Заповнення довідників, необхідних для роботи в пов’язаних модулях
 • — Модуль «Відділ кадрів». Формування бази даних співробітників
 • — Створення/редагування/видалення анкет співробітників
 • — Модуль «Накази співробітників». Формування наказів
 • — Розподіл посадових окладів
 • — Штатний розпис
 • — Індивідуальний план викладача
 • — Розклад викладачів кафедри
 • — Формування звітів

Час навчання: 4 години

Вартість: 1400 грн/чол

АС «Деканат». Навчальні плани, робочі навчальні плани, формування розкладу

План тренінгу:

 • — Заповнення довідників, необхідних для роботи в пов’язаних модулях
 • — Модуль НП. Створення/редагування/видалення навчальних планів (титул НП, дисципліни, практики, атестації, графік навчального процесу, робота з ДВВС)
 • — Модуль РНП. Створення/редагування/видалення робочих навчальних планів (титул РНП, дисципліни, практики, атестації, графік навчального процесу, робота з ДВВС). Зв’язок РНП з НП
 • — Призначення НП/РНП навчальним групам
 • — Модуль «Розклад». Складання розкладу груп. Веб-розклад
 • — Формування звітів

Час навчання: 4 години

Вартість: 1400 грн/чол

АС «Деканат». Робота з навантаженням

План тренінгу:

 • — Заповнення довідників, необхідних для роботи в пов’язаних модулях
 • — Формування НП, РНП, зв’язок РНП з НП
 • — Закріплення РНП за навчальними групами
 • — Формування потоків для навантаження (ієрархічна структура)
 • — Призначення та закріплення контингенту для навантаження
 • — Розподілення навантаження між кафедрами
 • — Розрахунок навантаження кафедри
 • — Формування звітів

Час навчання: 4 години

Вартість: 1400 грн/чол

Формування єврододатків засобами АС «Деканат»

План тренінгу:

 • — Заповнення довідників, необхідних для роботи в пов’язаних модулях
 • — Модуль «Студенти». Рух контингенту, історія навчання ІНП. Успішність студентів
 • — Формування екзаменаційних відомостей, проставлення оцінок
 • — Заповнення опису кваліфікації
 • — Модуль «Дисципліни додатку до диплому»
 • — Формування звітів для перевірки коректності інформації
 • — Формування звітів по DIPLOMA SUPPLEMENT

Час навчання: 4 години

Вартість: 1400 грн/чол

Робота з АС «Education»

План тренінгу:

 • — Встановлення та налаштування АС «Education». Оновлення системи
 • — Підключення до АС «Education»
 • — Створення резервної копії бази даних. Відновлення бази даних з резервної копії
 • — Керування користувачами системи
 • — Створення/редагування/видалення заявок
 • — Створення/редагування/видалення анкет
 • — Робота з фотокартками
 • — Функції пошуку анкет
 • — Управління пакетами заявок
 • — Шифрування і перевірка підпису пакетів
 • — Друк підтвердження замовлень
 • — Імпорт пакетів від підлеглих вузлів та навчальних закладів
 • — Створення пакетів
 • — Накладання цифровий підпису на пакет
 • — Передача пакету на виробництво
 • — Перевірка коректності даних

Час навчання: 4 години

Вартість: 3500 грн/чол

Робота з АС «Приймальна комісія»

План тренінгу:

 • — Адміністрування АС «Приймальна комісія». Надання прав доступу користувачам
 • — Налаштування системи під потреби конкретного навчального закладу за рахунок гнучкої системи довідників
 • — Модуль «Особові справи». Ведення бази даних абітурієнтів
 • — Робота з майстром створення картки вступника
 • — Взаємодія з ЄДЕБО на всіх етапах роботи з АС «Приймальна комісія»
 • — Модуль «Заяви»
 • — Розрахунок конкурсного балу. Формування конкурсних списків абітурієнтів відповідно до набраних балів
 • — Формування та друк звітності для аналізу даних про абітурієнтів, поданих заявах та результатах вступних іспитів в різних розрізах. Друк документів за визначеними формами (списки, зведення, відомості, звіти, накази, протоколи та інші документи
 • — Експорт в АС «Деканат»

Час навчання: 4 години

Вартість: 1400 грн/чол

Робота з АС «Студмістечко»

План тренінгу:

 • — Заповнення довідників, необхідних для роботи в пов’язаних модулях
 • — Адмініструвати доступу до даних (по гуртожитках та по модулях)
 • — Створення/редагування/видалення анкет мешканців
 • — Робота з фотокартками
 • — Пошук/розширений пошук анкет в системі
 • — Облік приміщень гуртожитків
 • — Керування процесом поселення та виселення мешканців гуртожитків
 • — Внесення інформації про відвідувачів
 • — Ведення інформації по оплатах
 • — Формування звітів

Час навчання: 3 години

Вартість: 720 грн/чол