АСУ «ВНЗ»

Автоматизована система керування ВНЗ всіх рівнів акредитації

Автоматизація

Використання АС « Приймальна комісія » має ряд технологічних переваг і дає можливість реалізувати й автоматизувати функції:

  • ведення електронних карток абітурієнтів (з урахуванням пільг і особливих категорій абітурієнтів ) ;

  • обробку інформації про поточний стан прийому документів від абітурієнтів (з урахуванням подачі заяв на різні спеціальності та факультети) ;

  • облік результатів вступних іспитів (включаючи результати зовнішнього тестування ) та експорт даних в ІС « Конкурс» ;

  • формування конкурсних списків абітурієнтів відповідно до набраних балів ; надання рекомендацій до зарахування не тільки індивідуально , але і по групах , з назвою навчальних груп та номерів наказів про зарахування ;

  • створення стандартних , аналітичних та статистичних звітів у вигляді списків , таблиць і діаграм ;

  • з Єдиною державною електронною базою з питань освіти згідно з умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році , затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України № 1179 від 12.10.2011