АСУ «ВНЗ»

Автоматизована система керування ВНЗ всіх рівнів акредитації

Про систему

АСУ «ВНЗ» – cучасна автоматизована система управління навчальним процесом для вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Використання системи автоматизації істотно впливає на конкурентні переваги навчального закладу на ринку освітніх послуг. Підвищує швидкість і покращує якість роботи з контингентом учнів і співробітників, забезпечує надійність і цілісність управління в цілому.
Компоненти системи
АС
«Приймальна комісія»
АС
«Деканат»
АС
«Студмістечко»
Вирішує велику кількість функцій управління

Електронна реєстрація, обробка даних та документообіг в єдиній інформаційній системі для кожного структурного підрозділу окремо і установи в цілому;

Планування, контроль та аналіз навчальної діяльності;

Оперативний доступ до інформації, що супроводжує навчальний процес;

Єдина система звітів, як внутрішніх, так і за вимогами МОН України;

Система безпеки даних з урахуванням вимог законодавства.

Переваги від впровадження

АСУ «ВНЗ» розкриває нові можливості колективам в управлінні навчальним закладом і виводить навчальний процес до сучасного рівня автоматизації.

Унікальні можливості безпосереднього обміну даними з ІВС «Освіта» та «Education»;

Високий рівень надійності та безпеки бази даних, регулярне оновлення і постійна сервісна підтримка;

Управління та розподіл прав доступу до системи з використанням апаратно-програмних засобів;

Індивідуальне навчання по роботі з системою;

У системі використовується потужна та наднадійна база даних Oracle.

Високий рівень безпеки

Особливістю АСУ «ВНЗ» є унікальна запатентована система захисту інформації від несанкціонованого доступу. Правовою основою створення системи захисту в АСУ «ВНЗ» є закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах».

Вхід у систему тільки зі «Smart Card Reader» та карткою доступу;

Управління користувачами в системі;

Розподіл даних між працівниками;

Передача зашифрованих даних;

Журналізація дій користувача.